• Mgr. Robert Kutiš, LL.M.

  Adresa adv. kanc.:
  ul. Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
  Číslo mobilného telefónu:
  00421907413699
  E- mail:
  robert@kutis.sk  JAZYKOVÉ ZNALOSTI:
   
  Anglický – plynule - TOEFL (iBt) – 103 bodov
   
  Nemecký – stredne pokročilý
   
  Slovenský – rodný jazyk
  PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:
   
  Advokátska kancelária Mgr. Robert Kutiš, LL.M. ul. Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika advokát
   
  Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta
  - vedecká a pedagogická činnosť v zmysle doktorandského študijného programu a výskumných grantov
   
  Advokátska kancelária JUDr.Zuzana Krutá,
  ul. Slovenských partizánov 1130/50 - 5, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika Pracovná pozícia: advokátsky koncipient

   

 • VZDELANIE

   
  Trnavská Univerzita, Právnická Fakulta – Doktorandské štúdium, Katedra teórie práva

   
  Tilburg University, Law School, LLM Law and Technology udelený titul – Magister práva s vyznamenaním (skr. “LL.M.”)

   
  Trnavská Univerzita, Právnická Fakulta, Magisterské štúdium udelený titul – Magister práva (skr. “Mgr.”)

   
  Trnavská Univerzita, Právnická Fakulta, Bakalárske štúdium udelený titul – Bakalár (skr. “Bc.”)

   
  Gymnázium Považská Bystrica  ĎALŠIE VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA:
  2.3.- 2013 - 01.08.2013
  HarvardX – ER22x: Justice – kurz Harvard University absolvovaný prostredníctvom služby edX. - na základe výsledkov záverečného testu udelený certifikát o absolvovaní.

  17. 12. 2011
  Data security breach – Workshop organizovaný De Brauw Blackstone Westbroek a Tilburg Institute for Law, Technology, and Society zameraný na tvorbu interných politík spoločností pre predchádzanie a tlačových správ pre oznamovanie ohrozenia a narušenia spracovávaných osobných údajov

   
 • VYBRANÁ PUBLIKAČNÁ, VEDECKÁ A PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ:

  KUTIŠ, R.: Liability of internet service providers for defamatory statements made by third persons – current status in the Slovak Republic, Forum Iuris Europaneum. Číslo 2. 2014 (ohlásené)
  KUTIŠ, R.: Digitálna správa práv ako príklad možností regulácie kyberpriestoru, Revue pro právo a technologie. Ročník 4. Číslo 7. 2013
  KUTIŠ, R.: Digital Rights Management Systems and Digital Piracy – Archrivals or Unintended Allies? Masaryk University Journal of Law and Technology. Vol. 6. No. 1. 2012
   
  22.11. – 23.11.2013
  Cyberspace 13 – Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Právnickou fakultou MU v spolupráci s Fakultou sociálnych štúdií Masarykovej Univerzity, Brno - prednášajúci v paneli “Theory of Cyber Law” s témou “Bitcoin – light at the end of the tunnel for cyber-libertarians?”
  25.4 -25.4.2013
  TILTing Perspectives 2013, Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná TILT, Tilburg University, Holandsko
  25.-26.11.2011
  Cyberspace 11 – Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Právnickou fakultou MU v spolupráci s Fakultou sociálnych štúdií Masarykovej Univerzity, Brno - prednášajúci v paneli “Theory of Cyber Law” s témou “DRM Systems and Digital Piracy”