O AK RK

Advokátska kancelária Mgr. Robert Kutiš, LL.M. so sídlom v Považskej Bystrici je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária ktorá ponúka svojim klientom komplexné právne služby a poradenstvo s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.

AK

Advokátska kancelária vznikla s ambíciou poskytovať svojim klientom komplexný právny servis s maximálnou profesionálnou starostlivosťou a so zameraním sa na kvalitu, efektívnosť a rýchlosť poskytovaných služieb. Zároveň dbá na transparentnosť a individuálny prístup ku klientovi, vďaka čomu dokáže zabezpečiť riešenia plne vyhovujúce klientovým potrebám.

„Primárnou víziou advokátskej kancelárie je časovo a finančne efektívne poskytovanie právnych služieb klientom s dôrazom na individuálny prístup, transparentnosť a diskrétnosť.“

Advokátska kancelária poskytuje právne služby fyzickým osobám, neziskovým organizáciám a v neposlednom rade domácim i zahraničným právnickým osobám. Bližšie informácie o právnych oblastiach v ktorých advokátska kancelária služby poskytuje možno nájsť tu.

Advokát Mgr. Robert Kutiš, LL.M. absolvoval tak štúdium, ako i odborné školenia v zahraničí, vďaka čomu je spôsobilý odborne asistovať pri obchodných rokovaniach so zahraničnými klientmi, či v iných vzťahoch s medzinárodným prvkom. Rovnako tak zabezpečuje vypracovanie, analýzu, či preklad právnych dokumentov v anglickom jazyku. Za účelom dosiahnutia maximálnej ochrany práv a záujmov klientov advokátska kancelária taktiež spolupracuje s externými konzultantmi z rôznych oblastí (dane, medicína, oceňovanie nehnuteľností, informačné technológie a pod.).

„Záujmy klientov nemusia končiť na hraniciach Slovenskej republiky.“

Okrem poskytovania právnych služieb advokát Mgr. Robert Kutiš, LL.M. pôsobí na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity, kde vykonáva pedagogickú a vedeckú činnosť v zmysle doktorandského programu a príslušných vedeckých grantov. Svoje odborné vedomosti prezentuje taktiež prostredníctvom publikačnej a prednáškovej činnosti v SR i v zahraničí.